Projectes

«Si tothom pensa igual, és que algú no està pensant»

Això ho va dir el general George S. Patton. Els militars no ens agraden especialment
i per això no li posem cap foto, però la frase és ben certa.